Γλύφα Χαλκίδας,
Εύβοια 34100

events@ktimanaoum.gr

693 458 8257 
697 775 6509